อ่างเก็บน้ำบางพระที่กรมชลประทาน9​


2019-03-08 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,798

-ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ จะมีจุดที่มีลักษณะคล้ายชายหาด สามารถลงมาเล่นน้ำได้ หรือแม้แต่ขับรถลงมาได้เลย -พักผ่อนหย่อนใจ -เดินป่าศึกษาธรรมชาติ -ดูนก -ตกปลา -ปั่นจักรยาน -พายเรือคายัคชมวิวทิวทัศน์ -ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก

รายละเอียด

ภูมิประเทศ :

อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว

ภูมิอากาศ :

ลักษณะอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,266 มิลลิเมตร

ทรัพยากรป่าไม้ :

สภาพเป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ จามจุรี กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส นนทรี ตะเคียนทอง ยางนา สีเสียด สัก ประดู เป็นต้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า :

ชนิดสัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญ ๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

ลักษณะเด่น

ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ จะมีจุดที่มีลักษณะคล้ายชายหาด สามารถลงมาเล่นน้ำได้ หรือแม้แต่ขับรถลงมาได้เลย -พักผ่อนหย่อนใจ -เดินป่าศึกษาธรรมชาติ -ดูนก -ตกปลา -ปั่นจักรยาน -พายเรือคายัคชมวิวทิวทัศน์ -ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก

ประวัติ

อ่างเก็บน้ำบางพระ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีนกนานาชนิดเข้าไปหากินและอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระ เช่น นกเป็ดน้ำต่างๆ นกยาง นกพริก ฯลฯ และนกที่หากินตามทุ่งหญ้าชายป่าต่างๆ เช่น นกกวัก นกคุ่ม นกกระแตแต้แว๊ด นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ เมื่อชาวบ้านผ่านมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางพระ มักจะถือโอกาสยิงนกไปเป็นอาหาร บางคนถึงกับล่าไปขายเพื่อการค้า ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำจึงได้ร้องเรียนไปยังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2519 กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและพบว่ามีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 พร้อมกับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่ขยายพันธุ์ของนก ข้อมูลทั่วไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ที่หลังเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระมีศาลาอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม เรือนนอน พื้นที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ เส้นทางจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาจัดกิจกรรมค่าย หรือค้างพักแรม อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่กักเก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งดูนกใกล้กรุงเทพฯ ที่นักดูนกนิยมเดินทางมาเสมอ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาดูนกกัน คือ จุดดูนกวังหิน เป็นจุดที่ห้วยวังหินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระและมีเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ต่อเนื่องกับบึงน้ำขนาดใหญ่ จึงเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำจำนวนมาก บริเวณต้นไม้ริมบึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของนกยางหลายชนิด ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระจึงสงวนพื้นที่นี้ไว้เป็นสวนนกธรรมชาติวังหิน นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำบางพระยังมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอย่างชุกชุม เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการค้า ทั้งยังมีนักตกปลาจำนวนมากนิยมมาตกปลากันที่นี่ โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำ

สถานที่พักผ่อน ถ้าเข้าในกรมชล ต้องแรกบัตร แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าอยากตั้งแค้มป์ แนะนำลงในอ่างจะเหมาะกว่า ก่อกองไฟ เสียงดังได้ พื้นเป็นลักษณะแข็ง ไม่ต้องกว่าติดหล่ม จะมีชาวบ้าน เอากับข้าว อาหารลลงมาขายตลอด ไม่ต้งกลัวอด


เรายินดี และเต็มใจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าก่อนการตัดสินใจ ไม่ต้องเกรงใจ ติดต่อเรามาได้เลยครับ
เปิดโอกาสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เติมความฝัน ออกไปค้นพบสิ่งต่างๆ เมืองไทยมีที่ให้ท่องเที่ยวอีกมากมาย
"พวกเรารอคุณอยู่"