อ่างเก็บน้ำ ท่ากระบาก สระแก้ว


2019-03-08 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,329

ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง กับหมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร อยู่เลยจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูง 17.50 เมตร ยาง 720 เมตร อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตาม โครงการพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา บริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามแห่งหนึ่ง

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสระแก้วเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งน้ำ ที่ยังผลต่อเกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นสำคัญ เนื่องด้วยธรรมชาติแวดล้อมที่งดงาม ของป่าโปร่ง รายรอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่นำมาปลูกประดับ ที่นี่จึงเป็น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีบรรยากาศสวยงาม โดยเฉพาะในยามเย็นที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลาลับนั้น วินาทีที่ ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีทองเหนือผืนน้ำขนาดใหญ่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ คงเป็นช่วงเวลาที่หลายคน ลืมไม่ลงทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ไม่ควรพลาด อากาศช่วงค่ำดีมากๆ

ประโยชน์ของอ่างน้ำแห่งนี้ นอกจากจะ เป็นแหล่งน้ำ สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้ว สามารถประกันการเพาะปลูกของราษฎรให้ได้ผลสม่ำเสมอตลอดปี เนื่องจากมีน้ำชลประทานสำหรับทำการกสิกรรมเพียงพอตลอดปี และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณท้ายอ่างเก็บได้ทุกฤดู อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในบริเวณอ่างเก็บน้ำ รวมถึงเป็นการบรรเทาและป้องกันอุทกภัย อีกด้วย

ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานครและบริเวณใกล้เคียงทั่วไป โดยเปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08 6133 2668 หรือ โครงการชลประทานสระแก้ว โทร. 0 3726 1667


เรายินดี และเต็มใจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าก่อนการตัดสินใจ ไม่ต้องเกรงใจ ติดต่อเรามาได้เลยครับ
เปิดโอกาสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เติมความฝัน ออกไปค้นพบสิ่งต่างๆ เมืองไทยมีที่ให้ท่องเที่ยวอีกมากมาย
"พวกเรารอคุณอยู่"